O nas

Narodowy Marsz Życia to manifestacja na rzecz życia i rodziny, wiary i wierności, ale także wolności i niepodległości, bez których te pierwsze będą zawsze zagrożone. To przede wszystkim AKT AFIRMACJI, ale także ZNAK SPRZECIWU. Afirmacji wartości. Sprzeciw wobec radykalnej rewolucji skierowanej przeciw życiu, rodzinie i wspólnocie narodowej.

Marsz to także WYRAZ NASZEJ SOLIDARNOŚCI z dziećmi poczętymi zagrożonymi aborcją i ofiarami tego przestępstwa – dziećmi, które już nigdy się nie narodzą, a także z ich matkami i ojcami, którzy często są także ofiarami tego dramatu.

Dziś, gdy wielu Polaków uznało, że naród porzucił sprawę cywilizacji życia i praw rodziny, całe dziedzictwo świętego Jana Pawła II, KONIECZNA JEST REAKCJA - nowy zryw odpowiedzialności. Waży się społeczna i duchowa przyszłość Ojczyzny. Nikt z nas nie powinien więc stać z boku z opuszczonymi rękoma. Niech nas zobaczą! Niech nasz Marsz pokaże światu i społeczeństwu Polskę która chce żyć.

Organizatorem Narodowego Marszu Życia jest Fundacja św. Benedykta i Koalicja dla Życia i Rodziny oraz partnerzy.

FUNDACJA ŚW. BENEDYKTA powstała w 2005 r. W ciągu prawie 20 latswojego istnienia Fundacja przeprowadziła ponad 2000 działań w przestrzeni publicznej. Były to kongresy, konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty, festiwale, koncerty, wystawy, lekcje dla szkół, wyjazdy studyjne, dni skupienia, pielgrzymki, spektakle filmowe i teatralne, kampanie społeczne, akcje na rzecz prześladowanych chrześcijan czy marsze na rzecz życia i rodziny. Prowadzi także wydawnictwo, i szkołę chorału gregoriańskiego.

Fundacja Św. Benedykta prowadzi działalność w obszarze szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej, w duchu św. Benedykta – patrona Europy, a także w sferze promocji rodziny, ochrony życia, obrony praw prześladowanych chrześcijan. Główny statutowy cel Fundacji to działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie, co wyraża się przede wszystkim w działaniach na rzecz: kultury, edukacji i wychowania młodego pokolenia, kształtowania postawy patriotyzmu i bezinteresownej służby obywatelskiej, współpracy narodów i państw w duchu chrześcijańskiej Europy Narodów, zachowania i rozwoju tradycji łacińskiej Kościoła katolickiego w liturgii i duchowości, obrony naturalnych praw rodziny, budowania ładu gospodarczego w oparciu o własność prywatną, wolną przedsiębiorczość i solidarność społeczną.
Prowadzi portale internetowe christianitas.org, afirmacja.info, aleteia.pl. kwartalnik Christianitas (92 numery), serię książkowa „Biblioteka Christianitas (40 tomów) . więcej www.benedictus.pl

KOALICJA DLA ŻYCIA I RODZINY, jest platformą współpracy środowisk zaangażowanych w obronę życia i rodziny. W skład Koalicji wchodzą m.in.: Fundacja „Głos dla Życia”, Fundacja „Życie i Rodzina”, Polskie Stow. Obrońców Życia Człowieka, Instytut ORDO CARITATIS, Fundacja „Misja: Służba Rodzinie”, Instytut Analiz Płci i Seksualności "Ona i On", Stowarzyszenie na rzecz NPR, Fundacja Świętego Benedykta, Fundacja „Słowo”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stow. Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Koalicja wyrosła z działającej od 2012 Fundacji Życia i Rodziny i działającego od 2013 Instytutu Ordo Caritatis i środowiska Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.

Od lat prowadzimy różne projekty o pięknie życia od poczęcia. Rozprowadzamy ulotki informacyjne skierowane szczególnie do uchodźców z Ukrainy, zawierające m.in. informację o wsparciu dla matek brzemiennych, pt. „Polska chroni życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”. Byliśmy inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”, mający na celu wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej i zastąpienie jej Konwencją Praw Rodziny. Pod projektem podpisało się ponad 150 tys. Polaków. Współorganizujemy i wspieramy marsze w obronie życia i rodziny oraz obchody Narodowego Dznia Życia (24 marca) , Dnia Świętości Życia (25 marca ) i Narodowego Święta Chrztu Polski (14 kwietnia) .

Przypominamy, że prawo do życia od poczęcia nie jest sprawą wyznaniowa, ale naturalnym prawem człowieka zapisanym także w Konstytucji RP. Dlatego przywołujemy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997, gdzie stwierdzono, że pierwszym nakazem państwa prawa musi być „respektowanie życia ludzkiego od początków jego powstania”, bo życie człowieka „musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”, jak i orzeczenie z 22 października 2020, w którym TK uznał za niezgodną z Konstytucją RP tzw. przesłankę eugenicznąPartnerzy Marszu

 1. Akcja Katolicka
 2. Wspólnota Woda Życia
 3. Wspólnota Krwi Chrystusa
 4. Wspólnota Emmanuel
 5. Ruch Focolari
 6. Rycerze Kolumba
 7. Zakon Rycerzy JPII
 8. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 9. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo
 10. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
 11. Centrum Życia i Rodziny
 12. Fundacja Skrzydła Chwały
 13. Wojownicy Maryi
 14. Żołnierze Chrystusa
 15. Mężczyźni św. Jana Pawła II
 16. Mężczyźni Wojownicy św Józefa
 17. Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
 18. Diakonia Życia Archidiecezji Warszawskiej
 19. Fundacja Życiu TAK 
 20. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy
 21. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
 22. Fundacja Głos dla Życia
 23. Chrześcijański Kongres Społeczny -
 24. Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin
 25. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
 26. Fundacja „Misja: Służba Rodzinie”
 27. Fundacja Słowo
 28. Poznań dla Życia
 29. Instytut Ordo Caritatis
 30. Instytut Analiz Płci i Seksualności "Ona i On"
 31. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza
 32. Kluby Przyjazne Rodzinie im. bł Jana Pawła II
 33. Tarcza Rodziny
 34. Polskie Forum Ludowo Chrześcijańskie OJCOWIZNA
 35. Małopolskie Stowarzyszenia Sołtysów
 36. Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa
 37. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk
 38. Stowarzyszenia KoLiber
 39. Fundacja Mamy i Taty
 40. Stowarzyszenie Ocaleni
 41. Citizengo
 42. Fundacja Wzrastaj Edukacja Kultura Sport
 43. Jeden z Nas
 44. Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia - Human Life International
 45. Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach
 46. Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan
 47. Konfederacja Kobiet RP
 48. Rafael
 49. Dębogóra
 50. Esprit
 51. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 52. Fundacja Małych Stópek
 53. Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
 54. Instytut Myśli Schumana
 55. Stowarzyszenie Roty Niepodległości
 56. Fundacja Obowiązek Polski
 57. Fundacja Rodziny Witaszków

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY:

SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

PATRONI MEDIALNI: